BE kombinált kategóriaMilyen járműveket vezethetek vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
  • I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
  • Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor

Mikor tehetek elméleti vizsgát?

Betöltött 17 év 9 hónapos életkor után.

Mikor tehetek járműkezelési vizsgát?

Betöltött 18. életév után.

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet)*: 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet)*: 4 600 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat)*: 4 400 Ft
Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Összesen: 32 700 Ft

+ 15 500 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges) Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára jogosítványt szerezett, vagy a 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

*Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésére bocsátjuk.

 

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek**

Járművezetés elmélete**

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**

Hatósági elméleti vizsga                                                                       75 perc

**Az eduKRESZ tananyagok tanulási időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható, a rendelkezésre állási időkereten belül. (pl: 75 óra / 180 nap).

 

Gyakorlat

Alapoktatás: 6 óra

Hatósági rutin vizsga: 15 perc

Városi vezetés: 4 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra

Összesen: 17 óra 15 perc

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum