B96 jogosultság kiterjesztés

Milyen járműveket vezethetek vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege 3500 kg és 4250 kg között van.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • Nemzetközi kategóriára érvényesített, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
  • „B” kategóriás vezetési jogosultság (amennyiben a B96 jogosultság kiterjesztését a tanuló nem a „B” kategóriás vezetési jogosultság megszerzésével együtt végzi)
  • I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

Mikor tehetek elméleti vizsgát?

Betöltött 16 év 9 hónapos életkor után.

Mikor tehetek rutin vizsgát?

Betöltött 17. életév után.

Hatósági vizsgadíjak:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet)*: 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet)*: 4 600 Ft
Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft
Összesen: 12 700 Ft

+ 15 500 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges) Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára jogosítványt szerezett, vagy a 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

*Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvez, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésére bocsátjuk.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**

Hatósági elméleti vizsga                                                                       50 perc

**Az eduKRESZ tananyagok tanulási időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható, a rendelkezésre állási időkereten belül. (pl: 75 óra / 180 nap).

 

Gyakorlat

Alapoktatás: 6 óra

Hatósági rutin vizsga: 15 perc

Összesen: 6 óra 15 perc

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum