A számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: SZEV) célja és feladata, hogy a járművezető jelölt számot adjon a közlekedési alapismeretek, a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, valamint a munkavédelem, tűzvédelem, szállítás témakörben elsajátított elméleti ismereteiről. Minden kategóriában kötelező az elméleti vizsga sikeres teljesítése, azonban kategóriánként egyedileg meghatározott, hogy ezen elméleti vizsga mely vizsgatárgy(ak)ban értelmezendő.

A SZEV kapcsán az alábbi táblázatban láthatóak a tárgyi vizsgáztatási adatok:

Kategória Vizsgatárgy Kérdések Megfelelés pontszáma (pont) Megengedett hibapontok száma (pont) Tiszta vizsgaidő összesen
száma összpontértéke (perc)
(db) (pont)
AM K 25 35 30 5 25
A1, A2, A K 55 75 65 10 55
B, B1 K 55 75 65 10 55
B96 Szü 25 25 21 4 25
M 25 25 21 4 25
C1, C K 25 35 30 5 25
Szü 25 25 21 4 25
M 25 25 21 4 25
D1 K 25 35 30 5 25
D K 25 35 30 5 25
BE
D1E
K 25 35 30 5 25
Szü 25 25 21 4 25
M 25 25 21 4 25
C1E, CE K 25 35 30 5 25
Szü 25 25 21 4 25
DE K 25 35 30 5 25
Szü 25 25 21 4 25
T K 55 75 65 10 55
M 25 25 21 4 25
K K 25 25 20 5 25

 

Vizsgatárgy jelölések:

K =  Közlekedési alapismeretek

Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

M = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

 

A közúti járművezetők elméleti vizsgája a „TR” kategória kivételével kizárólag elméleti számítógépes vizsga lehet. A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett

  • az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, továbbá
  • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár – amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven – tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Ma Magyarországon négy nyelven lehet számítógépes elméleti vizsgát tenni, mégpedig magyar, német, angol és román nyelven.

A számítógépes elméleti vizsga csak olyan vizsgateremben tartható, amelyet előzőleg a közlekedési hatóság vizsgáztatásra alkalmasnak minősített. A vizsgateremben a vizsgázók érintőképernyős monitorok előtt ülve vizsgáznak oly módon, hogy a monitorokon megjelenő kérdésekre a monitorokon megjelenő válaszok közül az általuk helyesnek ítélt válasz megérintésével adják meg a választ, tehát a vizsgázónak nem szükséges számítógépes ismeretekkel rendelkeznie.

Számítógépes elméleti vizsgahelyszínek listáját itt találja meg.

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum