Kérdés: Mi a szabályos áthaladási sorrend az ábrázolt forgalmi helyzetben?

  1. C-D-A-B.
  2. B-A-C-D.
  3. A-B-C-D.
  4. B-A-D-C.
  5. C-B-A-D.

 

 

 

Megoldás: 3

Indoklás: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 28. § (2) b) bekezdés értelmében a másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, a keresztező – illetőleg a kiegészítő táblán vastag vonallal jelzett – útról érkező jármű részére.

Vagyis – a képen látható forgalmi helyzetet alapul véve – a kiegészítő táblán vastag vonallal jelzett kanyarodó főútvonalon haladó járműveknek elsőbbségük van a kanyarodó főútvonalba betorkolló utakon érkező járművekkel szemben. Miután a kanyarodó főútvonalon haladók elhagyták az útkereszteződést, a kanyarodó főútvonalba betorkolló utakon érkező járműveké a továbbhaladás joga.
De melyik jármű haladhat át előbb?
Erre szintén a KRESZ ad iránymutatást, mégpedig a KRESZ 28. § (1) a) pontja, melynek értelmében az útkereszteződésben – ha a jelzésekből más nem következik – a járművel elsőbbséget kell adni a jobbról érkező minden jármű részére.

Az ábrázolt forgalmi helyzetben az látható, hogy az egyik betorkolló úton „Elsőbbségadás kötelező”, míg a másik betorkolló úton az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák kerültek kihelyezésre. Vajon van-e a két jelzőtábla között valami sorrendiségi hierarchia?
A válasz: NINCS.

Akkor vajon miért alkalmazzák egyik esetben az egyik, másik esetben a másik elsőbbséget szabályozó jelzőtáblát?

Válasz: A közúti forgalom szervezése a mindenkori közútkezelő joga és kötelessége. A forgalom szervezője feladatkörében eljárva dönt a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően a tárgyi jelzőtáblák kihelyezését illetően, hogy – attól függően, hogy mennyire ítéli jól beláthatónak az érintett útkereszteződést – az „Elsőbbségadás kötelező” vagy az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát alkalmazza az elsőbbségadásra való kötelezés tekintetében. Azt mindenki számára egyértelmű, hogy mindkét jelzőtábla egységesen elsőbbségadásra kötelezi a jelzőtáblával szemből érkező járművezetőt. A két jelzőtábla között az a különbség, hogy az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla felől érkező járművezető vonatkozásában – adott esetben – elégséges a lassítással történő elsőbbségadás (ha a lassítással eleget tud tenni elsőbbségadási kötelezettségének), míg az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla felől érkező járművezetőnek minden esetben meg kell állnia – még akkor is, ha a keresztező úton nem érkezik jármű – és csak ezt követően (miután teljesítette elsőbbségadási kötelezettségét is) haladhat be az útkereszteződésbe.

Összegezvén tehát: A kanyarodó főútvonalba betorkolló utak egymás közötti elsőbbségi viszonya tekintetében a jobbkéz-szabály alkalmazásával kell az útkereszteződésbe való behaladási sorrendet megállapítani, függetlenül attól, hogy ezen utak becsatlakozásánál az „Elsőbbségadás kötelező” vagy az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát alkalmazták.

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum