Kérdés: Ezen az „X” jelű útburkolati jelen…

  1. 3 percre elhagyhatja járművét
  2. járművéből az utasa kiszállhat
  3. az ott lakók engedélyével várakozhat is.

 

 

 

x útburkolati jel

Megoldás: 2. járművéből az utasa kiszállhat

Indoklás: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 18. § (1) s) bekezdése értelmében az egymást keresztező vonalak a várakozás tilalmát jelzik, ahol a jelzett területet valamely okból szabadon kell hagyni. Ez azt jelenti, hogy a jelzett területen a megállás megengedett, de a várakozás nem. Tekintettel arra, hogy a járművel történő – nem forgalmi okból történő – megállás utáni jármű elhagyás (járműtől való eltávolodás) várakozásnak minősül (függetlenül annak időtartamától), ezért a válaszlehetőségek első válasza nem helyes. A válaszlehetőségek utolsó válasza (vagyis a várakozás) az említett KRESZ definíció okán nem valósulhat meg, tehát az sem helyes. Viszont a KRESZ 1. számú függelék III. d) pontja értelmében a járművel a be- és kiszálláshoz vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás megállásnak minősül, ezért a válaszlehetőségek második válasza a helyes válasz a feltett kérdésre.

Felmerülhet, hogy a válaszlehetőségek utolsó válasza is helyes lehet a kérdésre. Ez azért nem igaz, mert a jogalkotó a tárgyi útburkolati jel definiálásánál nem adta meg annak lehetőségét, hogy bárkik (pl. az ott lakók) engedélyezhessék a várakozást, már csak azért sem, mert a tárgyi útburkolati jelet általában olyan helyen festi fel a közút kezelője, ahol közlekedésbiztonsági vagy egyéb más oknál fogva veszélyt jelenthet egy jármű várakozása (pl. tűzcsapnál). Ez alól senki nem adhat felmentést. Ahol adható felmentés, vagyis ahol az ott lakók engedélyével szabad várakozni, az a normál (vagyis ilyen útburkolati jel nélküli) kapubejáró. A kapubejáróban azért nem festik fel a tárgyi útburkolati jelet, mert ez esetben maga az ingatlan tulajdonosa sem várakozhatna a saját kapubejárójában és engedélyt sem adhatna az ottani várakozásra. Erre tehát csak a tárgyi útburkolati jel nélküli kapubejáró esetében jogosult.

Összegezvén tehát a tárgyi kérdést, az egymást keresztező vonalak útburkolati jel a megállást megengedik, azonban a várakozást nem, és ez alól nincs semmilyen kivétel (a veszélyhelyzetet, mentést és egyéb kényszerhelyzetet természetesen ide nem értve).

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum