Hatályba léptető jogszabály: 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 1. §kiveve_taxi_01

14. § (14) Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve taxi”, vagy „Kivéve ….. (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítő tábla van, az útra engedéllyel rendelkező vagy a kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és állati erővel vont járművel szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy és jogi személy részére. A (12) bekezdésben meghatározott behajtási tilalom alól az út kezelője felmentést adhat.”

 A jogszabály változás lényege, hogy a korábbi közigazgatási átalakulás következtében a közlekedési hatóság regionális igazgatóságai megszűntek, ezért az egyes behajtási tilalmak alól a regionális igazgatóságok helyett az út kezelője adhat felmentést.

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum