Általában nem szokott gondot jelenteni a járművezetőknek az áthaladási sorrend megállapítása kanyarodó főútvonal esetén akkor sem, ha minden lehetséges irányból járművek érkeznek a csomóponthoz. Az 1. számú ábrán látható forgalmi helyzet egyértelmű, az elsőbbség azé, aki követi a főút vonalvezetését (vagyis az első áthaladó az „A” jelű jármű). Ezt követően a szintén a főútvonalon haladó – és onnan letérni szándékozó – „B” jelű jármű a következő az áthaladási sorrendben, hiszen a többi közlekedő számára elsőbbségadási kötelezettség áll fenn a vonatkozó jelzőtáblák miatt. A fennmaradó „C” és „D” jelű járművek között a jobbkéz-szabály alapján először a „C” jelű, végül a „D” jelű jármű haladhat át az útkereszteződésen.

A közúti jelzések alapján tehát a szabályos áthaladási sorrend: A-B-C-D.

De vajon ilyen egyértelmű a járművezetők számára a gyalogosok elsőbbségének kérdése is a kanyarodó főútvonal esetén?

Ezt már nem mondhatjuk ki egyértelműen minden esetben.

Az alábbi leegyszerűsített ábrák segítségével igyekszünk a fenti kérdés megválaszolásában segítséget nyújtani.

kep_2

A 2. számú ábrán az látható, hogy az „A” jelű jármű követi a kanyarodó főút vonalvezetését, miközben a „B” és „C” jelű gyalogosok a kanyar íve utáni főútvonal szakaszon kívánnak az úttesten áthaladni.

Vajon itt fennáll-e az „A” jelű jármű tekintetében az elsőbbségadási kötelezettség.

A válasz: IGEN.

Ugyanis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 31. § (8) a) pontja értelmében elsőbbséget kell adni kanyarodó főútvonal esetében a jobbra vagy balra bekanyarodó járművel annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik.

Ebben az esetben az „A” jelű jármű jogi értelemben ugyan egyenesen halad (éppen ezért nem kötelező az irányjelző használata, azonban többlettájékoztatás tekintetében nem tilos a jelzésadás), azonban fizikai értelemben mégis bekanyarodónak számít, tehát vonatkozik rá a fenti elsőbbségadási kötelezettség.

A 3. számú ábrán az látható, hogy az „A” jelű jármű egyenesen elhagyja a kanyarodó főútvonalat, miközben útját keresztezik a „B” és „C” jelű gyalogosok. kep_3

Vajon itt fennáll-e az „A” jelű jármű tekintetében az elsőbbségadási kötelezettség.

A válasz: IGEN.

Ugyanis az „A” jelű jármű jogi értelemben irányváltoztató járműnek minősül, miközben fizikai értelemben egyenesen halad, tehát vonatkozik rá a fenti KRESZ előírás. Itt kell megjegyezni, hogy noha fizikai értelemben egyenesen halad az „A” jelű jármű, azonban annak okán, hogy letér a főútvonalról, jogi értelemben irányváltoztatást hajt végre, tehát irányjelzési kötelezettsége keletkezik (jelen esetben jobbra). Azonban ügyelvén arra, hogy ez az irányjelzés ne legyen megtévesztő, kissé késleltetve kell az irányjelzést alkalmaznia, nehogy az esetleg jobbról érkező részére ez a jelzés megtévesztő legyen.

 

kep_4

A 4. számú ábrán az látható, hogy az „A” jelű jármű jobbra bekanyarodva elhagyja a kanyarodó főútvonalat, miközben arra az útra kanyarodik, melynek úttestjén a „B” és „C” jelű gyalogosok kívánnak áthaladni.

Vajon itt fennáll-e az „A” jelű jármű tekintetében az elsőbbségadási kötelezettség.

A válasz: IGEN.

Ugyanis az „A” jelű jármű jogi értelemben is és fizikai értelemben is irányváltoztató járműnek minősül, tehát a fent említett KRESZ előírás okán vonatkozik rá az elsőbbségadási kötelezettség.

 

Az 5. számú ábrán az látható, hogy az „A” jelű jármű előtt, annak kanyarodását megelőzően kívánnak kep_5a „B” és „C” jelű gyalogosok a főútvonal úttestjén áthaladni.

Vajon itt fennáll-e az „A” jelű jármű tekintetében az elsőbbségadási kötelezettség.

A válasz: NEM.

Ugyanis az „A” jelű jármű ebben a helyzetben sem jogi, sem pedig fizikai értelemben nem minősül irányváltoztatónak, bekanyarodónak. Ebből következően tehát ebben az esetben nem áll fenn részéről az elsőbbségadási kötelezettség (természetesen más a helyzet, ha ezen a helyen kijelölt gyalogos-átkelőhely került volna kialakításra).

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az a jogszabályi kötelezettség [KRESZ 31. § (5) a)], mely szerint az útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a jobbra vagy balra bekanyarodó járművel annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos részére, amelyre a jármű bekanyarodik nem csak a kanyarodó főútvonal esetében áll fenn, hanem egyéb más útkereszteződés esetén is.

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum