Szerzői jogsértések a járművezető-képzés területén

 Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. – az eduKRESZ e-learning tananyagok és hatósági vizsgafelkészítők fejlesztője és forgalmazója – a közelmúltban előforduló szerzői jogsértések margójára az alábbi gondolatokat kívánja megosztani az érdeklődőkkel:

 Az E-Educatio Információtechnológia Zrt. által fejlesztett és forgalmazott eduKRESZ tananyagok (akkreditált e-learning tananyagok és hatósági vizsgafelkészítők) az elmúlt évek során több százezer felhasználó sikeres elméleti felkészülését tették lehetővé a járművezető-képzés és a közúti közlekedési szakemberképzés/továbbképzés területén. Folyamatosan megújított hatósági akkreditációink, a vizsgastatisztikák és a tanulói visszajelzések alapján méltán lehetünk büszkék szakembereink munkájára, illetve az eddig elért eredményeinkre.

A tevékenység jellegéből adódóan a keretrendszer kialakításához és a tananyagok fejlesztéséhez jelentős invesztícióra volt szükség és komoly költségekkel jár azok folyamatos továbbfejlesztése és üzemeltetése is. Üzleti vállalkozásként ezt a tevékenységet természetesen csak akkor tudjuk a tőlünk megszokott és elvárt színvonalon fenntartani, sőt fejleszteni, ha a befektetések belátható időn belül megtérülnek és tisztes üzleti hasznot hoznak, biztosítva ezzel a továbbfejlesztés fedezetét is.

Tananyagaink megfelelő díjazás ellenében, az autósiskolákon, mint viszonteladó partnereinken keresztül jutnak el a végfelhasználó tanulókhoz. Mind a képzőszervek, mind pedig a tanulók felé egyértelmű minőségi garanciát jelentenek a tananyagok hatósági akkreditációi, illetve az a tény, hogy a közlekedési hatóság – együttműködési megállapodás alapján – a legtöbb vezetői engedély kategóriában a hatósági vizsgáztatás során kizárólag az általunk készített, frissített kérdésbankból generálja a tesztkérdéseket. A hatósági vizsgáztatás során használt teljes és naprakész kérdésbank képezi egyben a tananyagainkban és vizsgafelkészítőinkben alkalmazott tesztek alapját is.

Fejlesztő munkánk eredménye tehát tipikusan szellemi termékek formájában testesül meg és ezek hasznosításával tudunk sikeres és fenntartható gazdasági tevékenységet folytatni. Szellemi termékeink tulajdonjogára, a felhasználásukkal kapcsolatos korlátozásokra termékeink felhasználóinak és viszonteladóinak minden esetben felhívjuk a figyelmét és a velük kötött szerződésekben rögzítjük a vonatkozó szabályokat, jogokat és kötelezettségeket. Kérdésbankunkat pedig 004654 nyilvántartási számon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál szerzői műnyilvántartásba vetettük.

A fentiek jelentőségét és súlyát sajnálatos módon nem mindenki érzi át, így az elmúlt három évben folyamatosan találkoztunk az autósiskolák körében – elsősorban a hatósági vizsgákon is alkalmazott vizsgakérdések vonatkozásában – szellemi tulajdonunkat engedélyünk nélkül felhasználó programok, alkalmazások, kérdéssorok, mint szerzői művek és adatbázisok használatával, sőt terjesztésével.

Ez a magatartás – azon túl, hogy cégünket megkárosítja és a többi, tisztességes autósiskolát (szerencsére ezekből van több) tisztességtelen módon versenyhátrányba hozza – felelőtlen és jogellenes a tanulókkal szemben is, mert

  • a jogsértő tartalmak felhasználásával a tanulók maguk is szerzői jogsértőkké válnak,
  • az így terjesztett tansegédletek, programok tartalma szakmailag nem ellenőrzött, nem frissített és nem teljes körű, így az elméleti felkészítésre részben vagy egészben alkalmatlan.

Ezért szerzői jogaink és a járművezető-képzés tisztességes szereplőinek védelmében folyamatosan fellépünk. A 2017. évtől tudomásunkra jutott esetekben a szerzői jogainkat megsértő autósiskolák ellen a szerzői jogról szóló törvény által meghatározott polgári peres és nem peres eljárást indítottunk. Ezek közül ötöt a peres eljárás keretében, a bíróság által jogerős, végrehajtható végzésbe foglalt egyezséggel már lezártunk, egy esetben pedig a bíróság részítéletet hozott. Az autósiskolák egyezségben, illetve bírósági végzésben rögzített nyilatkozatai – azokra az esetekre, ahol a közzétételi időszak vége még nem érkezett el – itt tekinthetőek meg:

Ezeknek egyik fontos üzenete az, hogy felhívja azok figyelmét, akik képzésük során jogsértő tartalmat kaptak, hogy azt haladéktalanul semmisítsék meg, mert maguk is szerzői jogot sértenek.

A szerzői jogokat Magyarországon kifejezetten erős törvényi védelem illeti meg (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről). Ezek értelmében a szerzői jog tulajdonosa jogainak megsértése esetén a jogsértés megállapítása, megtiltása, valamint a megfelelő elégtétel és kártérítés megítélése érdekében polgári peres eljárást indíthat. A polgári peres érdekérvényesítéstől függetlenül a szerzői jog tulajdonosának vagyoni hátrányt okozó jogsértés már 100.000 Ft értékhatár alatt is szabálysértésnek, az azt elérő vagy meghaladó értékeknél pedig bűncselekménynek minősül. Ezek kivizsgálása, illetve az eljárás lefolytatása – feljelentés esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik. Fontos még, hogy a nem jogtiszta tananyagok felhasználása és terjesztése adott esetben a fogyasztóvédelmi és a tisztességes piaci versenyt szabályozó jogszabályokba is ütközhet. A lehetséges jogkövetkezmények egy autósiskola és annak munkatársai számára tovább bővülnek azáltal, hogy bizonyos elmarasztaló ítéletek, illetve határozatok esetén a közlekedési hatóság az iskolavezetőt vagy szakoktatót törölheti a névjegyzékből, a képzőszerv képzési engedélyét pedig visszavonhatja (24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól).

Jelen közleményünkkel az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a nem tiszta forrásból származó, jogsértő tananyagok, segédletek és programok terjesztésének és felhasználásának súlyos büntetőjogi és anyagi kockázataira és egyben jelentős szakmai hátrányaira.

Ezért arra kérjük a képzőszerveket és a tanulókat egyaránt, hogy a képzés során ragaszkodjanak a jogtiszta, szakmailag ellenőrzött és naprakészen tartott tananyagok (esetünkben az eduKRESZ e-learning tananyagok és hatósági vizsgafelkészítők) használatához. Ha pedig tananyagainkkal, kérdésadatbankunkkal kapcsolatos jogsértések tudomására jutnak, akkor ezt az info@e-educatio.hu e-mail címen jelentsék be számunkra.

E-Educatio Információtechnológia Zrt.

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum