Kérdés: Egyéb jelzés hiányában mekkora sebességgel szabad közlekedni lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel?

  1. Legfeljebb 30 km/h sebességgel.
  2. Legfeljebb 20 km/h sebességgel.
  3. Legfeljebb 50 km/h sebességgel.
  4. Legfeljebb 25 km/h sebességgel.
  5. Legfeljebb 15 km/h sebességgel.

 

Megoldás: 4.

 

Indoklás:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 26. § (1) bekezdés b) pontja és az f) alpontja értelmében „Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni: egyéb gépjárművel – kivéve teherszállításra kialakított motoros triciklit -, valamint gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel, lassú járművel, valamint lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel 25 km/óra

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum