Kérdés: Milyen sebességgel közlekedhetnek a járművek a jelzőtáblával jelzett területen?

  1. Legfeljebb 10 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
  2. Legfeljebb 20 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
  3. Legfeljebb 50 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
  4. Legfeljebb 30 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
  5. Legfeljebb 5 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban

 

Megoldás: 2.

Indoklás:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 13. § (2) bekezdés értelmében „Ha az (1) bekezdés g) vagy i) pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg, ezen az időszakon kívül – legfeljebb 20 km/óra sebességgel, a gyalogosok, illetőleg a gyalogosok és a kerékpárosok veszélyeztetése nélkül – célforgalomban járművek (más járművek) is közlekedhetnek a gyalogúton, illetőleg a gyalog- és kerékpárúton. Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek.”

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 13. § (1) bekezdés g) és i) pontja:

g)  „Gyalogút” (26/b. ábra); a tábla olyan önálló utat jelez, amely a gyalogosok közlekedésére szolgál; jármű közlekedése a gyalogúton tilos;

26/b. ábra

i) „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. ábra); a gyalogos, a kerekes szék és a kétkerekű kerékpár közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el (26/e. ábra), a gyalogos és a kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet.

26/d. ábra

26/e. ábra

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum