Kérdés:

Egyéb jelzés hiányában milyen távolságban szabad követni egy 8 méter hosszúságú járműszerelvénnyel egy személygépkocsit lakott területen kívül egy forgalmi sávos úton?

  1. Olyan távolságban, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – személygépkocsi még biztonságban besorolhasson.
  2. Olyan távolságban, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – tehergépkocsi még biztonságban besorolhasson.
  3. Olyan távolságban, hogy az elől haladó jármű mögött hirtelen fékezése esetén is meg lehessen állni.
  4. Olyan távolságban, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – motorkerékpár még biztonságban besorolhasson

 

Megoldás: 1.

Indoklás: 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 27. § (2) bekezdés értelmében: Olyan járművel, illetőleg járműszerelvénnyel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kg-ot vagy hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül másik jármű mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – személygépkocsi biztonságban besorolhasson.

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum