Kérdés: Az ábrán látható útkereszteződésben melyik a helyes áthaladási sorrend?

  1. “B” – “A” – “C”
  2. “C” – “B” – “A”
  3. “B” – “C” – “A”
  4. “C” – “A” – “B”

Megoldás: 3.

Indoklás: A vonatkozó jogszabály értelmében az útkereszteződésben – ha egyéb rendelkezésből más nem következik – a járművel elsőbbséget kell adni a jobbról érkező minden jármű és a balról érkező villamos részére. Tekintettel arra, hogy az ábrázolt útkereszteződésben az áthaladási elsőbbséget nem szabályozza sem rendőr, sem forgalomirányító jelzőtábla, ezért jelen esetben egyenrangú utak kereszteződését látjuk. A köznapi nyelvben „jobbkéz szabályként” ismert elvet követve az “A” jelű jármű elsőbbségadási kötelezettséggel bír a jobbról érkező “C” jelű jármű részére, valamint – a fenti jogszabályi tétel alapján – a balról érkező “B” jelű villamos részére is (vagyis az “A” jelű jármű utolsóként fog áthaladni az ábrázolt útkereszteződésen). Az egymással szemben haladó “B” jelű és “C” jelű járművek között az un. „kanyarodási szabály” alapján kell az elsőbbség kérdését eldönteni, mely szabály értelmében – egyéb jelzés hiányában – a balra bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni az úttesten vele szemből érkező és egyenesen továbbhaladó jármű részére. Tekintettel arra, hogy jelen esetben a “B” jelű jármű egyenesen kíván továbbhaladni az ábrázolt útkereszteződésen, ezért kettejük közül ezen jármű haladhat tovább elsőként. Összegezvén tehát a fentiekben leírtakat, a helyes áthaladási sorrend az ábrázolt forgalmi szituációban: “B” – “C” – “A”

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum