2017. augusztus

eduKRESZ – a közlekedési képzések e-learning tananyaga         info@edukresz.hu

Kérdés: E tábla hatálya alatt 20 méteren belül őrizetlenül hagyott gépkocsiját 0700 órakor elszállíthatják-e, ha akadályozza az áruszállító jármű beállását?

  1. Igen.
  2. Nem.

Megoldás: 2.

Indoklás: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 15. § (6) bekezdése értelmében a „Várakozni tilos” jelzőtábla alatt kiegészítő tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítő tábla feltünteti azt az időszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll. Ebből következően a kiegészítő táblán megjelölt távolságon túl és/vagy időszaktól eltérő időpontban a várakozás megengedett.

Log in

Forgot your details?