Kérdés: Mit jelez ez a jelzőtábla?

  1. Azt, hogy 500 m megtétele után a megelőző útszakaszhoz képest lényegesen rosszabb állapotú az úttest.
  2. 500 m hosszan fennálló, a megelőző útszakaszhoz képest lényegesen rosszabb állapotú úttestet.
  3. Egymástól 500 m-re lévő két bukkanót.
  4. Azt, hogy a jelzőtáblától kezdődően, 500 m hosszan a megelőző útszakaszhoz képest lényegesen rosszabb állapotú az úttest.

 

 

kresz_tábla_bukkanó

Megoldás: 2. 500 m hosszan fennálló, a megelőző útszakaszhoz képest lényegesen rosszabb állapotú úttestet.

Indoklás: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 16. § (1) bekezdés j) pontja értelmében a fenti jelzőtábla azt jelzi, hogy az úttest a megelőző útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböket) alakítottak ki. A KRESZ 16. § (3) bekezdése alapján a veszélyt jelző tábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán – két felfelé mutató nyíl között – levő felirat jelzi, ha a veszély hosszabb útszakaszon (jelen esetben 500 méter hosszon) áll fenn.

veszelyes_balkanyar_100Ezen jelzőtála kombináció láttán – illetve már a veszélyt jelző táblák esetében – nagyon sokan helytelenül értelmezik a jelzett veszély helyét. A KRESZ 16. § (2) bekezdése egyértelműen meghatározza a veszélyt jelző tábla és a jelzett veszély közötti távolságot. Ennek értelmében a veszélyt jelző tábla és a veszély helye között a távolság

  • autópályán 250 – 500 méter,
  • lakott területen kívül egyéb úton 150 – 250 méter,
  • lakott területen 50 – 100 méter,

kivéve, ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla rövidebb távolságot jelöl meg.

Ezt a két féle táblakombinációt gyakran összekeverik, pedig nem mindegy, hogy a kiegészítő táblán látható felirat két felfelé mutató nyíl között van, vagy sem. Tehát amennyiben a kiegészítő táblán látható felirat két felfelé mutató nyíl között látható, akkor a jelzett veszély a jelzőtáblát követően, a fentebb részletezett távolságra kezdődik (tehát nem a jelzőtáblától kezdődően) és a kiegészítő táblán jelzett hosszon áll fenn. Amennyiben azonban a kiegészítő táblán látható felirat két felfelé mutató nyíl nélkül látható, akkor a jelzett veszély a kiegészítő táblán jelzett távolságra található.

© E-Educatio Információtechnológia Zrt.                      Impresszum