E-learning

eduKRESZ - materialul didactic e-learning al cursurilor de legislaţie rutieră         info@edukresz.hu

Ce este e-learning?

De câţiva ani, şi domeniul formării conducătorilor auto a asistat la pătrunderea pe piaţă a unei metode educative cu dezvoltare dinamică, tipice secolului XXI: e-learning. Dar ce este de fapt e-learning? Prin ce diferă şi ce plus oferă un e-manual sau versiunea video a unui instructaj în clasă conceput cu grijă, care se poate viziona şi acasă? Ce reprezintă micuţa literă „e“ în e-educaţie, e-învăţare? Electronică? Eficientă? Elementară? Efectivă? Emotivă? Expertă? Sau toate la un loc?

E-learning reprezintă aplicarea eficientă a celor mai dezvoltate tehnologii informaţionale şi educative-didactice în procesul de învăţare la distanţă, cea mai modernă modalitate de a învăţa eficient şi liber pe calculator. Datorită eficienţei sale şi dezvoltării rapide a infrastructurii informatice, se bucură de o aplicare tot mai largă în întreaga lume şi devine tot mai generală ca o formă de învăţare deosebit de eficientă, în primul rând în domeniul studiilor superioare, educaţiei adulţilor şi formărilor corporative.

Cursurile e-learning transmit conţinutul pe cale electronică, acesta putând fi accesat prin internet. Materialele didactice conţin informaţii textuale, elemente multimedia, precum şi animaţii interactive şi aplică exerciţii specifice situaţiilor, facilitând însuşirea şi dobândirea eficientă a cunoştinţelor. Unul dintre cele mai importante criterii ale adevăratelor materiale didactice e-learning este interacţiunea constantă care reţine atenţia studentului şi permite măsurarea şi înregistrarea progresului şi a însuşirii materialului didactic. Astfel, oferă mult mai mult decât un simplu transfer de informaţii realizat pe cale electronică sau prin internet. Materialul didactic e-learning este capabil să integreze rapid modificările actuale ale informaţiilor şi cunoştinţelor (de ex. ale Codului Rutier), permiţând o dezvoltare, extindere şi perfecţionare continuă fără dificultăţi.

Educarea prin e-learning necesită un material didactic şi un sistem-cadru. Sistemul-cadru identifică studentul (printr-un cod de acces individual securizat), stochează progresul realizat în studierea materialului didactic şi rezultatele obţinute la testele efectuate. Reţine ordinea în care au fost parcurse secţiunile materialului didactic, verifică condiţiile progresului (de ex. trecerea de la un capitol la celălalt este condiţionată de parcurgerea cu succes a testului) şi compară timpii de învăţare efectivi sau potenţiali.

Ce necesită?

Dacă citiţi acest text, înseamnă că practic deţineţi deja toată baza necesară pentru utilizarea materialului didactic. Învăţarea necesită doar un calculator şi un browser de internet. Materialele didactice şi sistemul-cadru sunt instalate la furnizorul serviciului e-learning. Acestea pot fi accesate prin internet, iar învăţarea nu necesită instalarea vreunui software special sau cunoştinţe de informatică avansate.

Avantajele sistemului e-learning

Studentul poate accesa materialul didactic oriunde şi oricând. Cu autentificarea corespunzătoare, este necesar doar un calculator şi acces la internet. Nu trebuie să călătoriţi ore întregi la locul de organizare a cursului, ceea ce vă economiseşte timp şi energie. Puteţi învăţa chiar şi din străinătate. Puteţi avansa după ritmul propriu, însă progresul dvs. este totuşi controlat. Învăţaţi exact cât timp aveţi la dispoziţie la un moment dat. Datorită conţinutului interactiv şi exemplelor interesante şi realiste, materialul didactic devine uşor de înţeles şi de reţinut. Vă puteţi verifica regulat cunoştinţele, pentru a vedea unde vă aflaţi şi câtă pregătire vă mai este necesară pentru un examen reuşit. Un aspect important este că progresul, parcurgerea secţiunilor de material şi succesul în teste sunt vizibile nu doar studentului, ci şi „şcolii“, adică a furnizorului materialului didactic. Astfel, e-learningul realizează o învăţare la distanţă care oferă în acelaşi timp libertate maximă şi flexibilitate studentului şi posibilitate de verificare la zi şi obiectivă organizaţiei furnizoare.

Log in

Forgot your details?